Thông báo

KẾ HOẠCH Triển khai Chụp cắt lớp vi tính (CT-Scaner)  tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên năm 2020

KẾ HOẠCH Triển khai Chụp cắt lớp vi tính (CT-Scaner) tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên năm 2020

14/01/2020 KẾ HOẠCH Triển khai Chụp cắt lớp vi tính (CT-Scaner) tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên năm 2020

Kế Hoạch Triển Khai Xét Nghiệm Miễn Dịch tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

Kế Hoạch Triển Khai Xét Nghiệm Miễn Dịch tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

19/12/2019 Kế Hoạch Triển Khai Xét Nghiệm Miễn Dịch tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

Liên kết Website