Bảng giá dịch vụ

THÔNG BÁO: Về việc thực hiện mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO: Về việc thực hiện mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

20/11/2023 THÔNG BÁO: Về việc thực hiện mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ QUAN BẢO HIỂM THANH TOÁN THỰC HIỆN TẠI ĐƠN VỊ (Theo Thông tư số 13/2019/TT - BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019)

DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ QUAN BẢO HIỂM THANH TOÁN THỰC HIỆN TẠI ĐƠN VỊ (Theo Thông tư số 13/2019/TT - BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019)

16/09/2019 DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ QUAN BẢO HIỂM THANH TOÁN THỰC HIỆN TẠI ĐƠN VỊ (Theo Thông tư số 13/2019/TT - BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019)

Giá dịch vụ kỹ thuật theo thông tư 15/2018 của Bộ Y Tế

Giá dịch vụ kỹ thuật theo thông tư 15/2018 của Bộ Y Tế

15/07/2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Liên kết Website