Những KT của BV đã thực hiện

Lễ Chuyển Giao Kỹ Thuật Thận Nhân Tạo Của Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Cho Bệnh Viện ĐKKV Phù Yên

Lễ Chuyển Giao Kỹ Thuật Thận Nhân Tạo Của Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Cho Bệnh Viện ĐKKV Phù Yên

23/03/2018 Ngày 23 tháng 03 năm 2018 Bệnh Viện ĐKKV Phù Yên Tổ Chức Lễ Chuyển Giao Kỹ Thuật Thận Nhân Tạo Của Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Sơn La Cho Bệnh Viện ĐKKV Phù Yên

Liên kết Website