Tổ chức Đảng

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

22/02/2020 ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN Đại hội chi bộ I nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã thành công tốt đẹp

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

22/02/2020 ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN Đại hội chi bộ ll lần thứ lll nhiệm kì nhiệm kì 2020-2023

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

25/12/2019 ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN Đại Hội Chi Bộ III Lần III ( Nhiệm kỳ 2020 - 2023)

Liên kết Website