Sơ đồ tổ chức

NHÓM THIỆN NGUYỆN THÀNH TÂM BẾP CƠM 0 ĐỒNG ẤM LÒNG TINH THÂN PHÁT CƠM MIỄN PHÍ CHO BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

NHÓM THIỆN NGUYỆN THÀNH TÂM BẾP CƠM 0 ĐỒNG ẤM LÒNG TINH THÂN PHÁT CƠM MIỄN PHÍ CHO BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

25/05/2023 NHÓM THIỆN NGUYỆN THÀNH TÂM BẾP CƠM 0 ĐỒNG ẤM LÒNG TINH THÂN PHÁT CƠM MIỄN PHÍ CHO BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ TV THẨM ĐỊNH E-HSMT, THẨM ĐỊNH KQLCNT

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ TV THẨM ĐỊNH E-HSMT, THẨM ĐỊNH KQLCNT

19/04/2023 THÔNG BÁO CHÀO GIÁ TV THẨM ĐỊNH E-HSMT, THẨM ĐỊNH KQLCNT

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DVTV LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DVTV LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT

19/04/2023 THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DVTV LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT

THÔNG BÁO CHÁO GIÁ DVTV THẨM ĐỊNH GÓI THẦU MUA BỔ SUNG VTYT

THÔNG BÁO CHÁO GIÁ DVTV THẨM ĐỊNH GÓI THẦU MUA BỔ SUNG VTYT

19/04/2023 THÔNG BÁO CHÁO GIÁ DVTV THẨM ĐỊNH GÓI THẦU MUA BỔ SUNG VTYT

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ VTYT

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ VTYT

19/04/2023 THÔNG BÁO CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TÉ

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP KHÍ Y TẾ

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP KHÍ Y TẾ

11/04/2023 THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP KHÍ Y TẾ

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

06/04/2023 THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

06/04/2023 THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

Liên kết Website