Sơ đồ tổ chức

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VTYT

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VTYT

09/03/2023 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VTYT

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

09/03/2023 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

09/03/2023 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

09/03/2023 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Nhân dịp tết Quỹ Mão Phó CT UBND huyện Phù Yên đến thăm và chúc tết Bệnh viện ĐK huyện Phù Yên

Nhân dịp tết Quỹ Mão Phó CT UBND huyện Phù Yên đến thăm và chúc tết Bệnh viện ĐK huyện Phù Yên

21/01/2023 Nhân dịp tết Quỹ Mão Phó CT UBND huyện Phù Yên đến thăm và chúc tết Bệnh viện ĐK huyện Phù Yên

CHƯƠNG TRÌNH " TẾT SUM VẦY - XUÂN GẮN KẾT" NĂM 2023 TẠI HUYỆN PHÙ YÊN

CHƯƠNG TRÌNH " TẾT SUM VẦY - XUÂN GẮN KẾT" NĂM 2023 TẠI HUYỆN PHÙ YÊN

07/01/2023 CHƯƠNG TRÌNH " TẾT SUM VẦY - XUÂN GẮN KẾT" NĂM 2023 TẠI HUYỆN PHÙ YÊN

CHÀO MỪNG ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

CHÀO MỪNG ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

17/12/2022 CHÀO MỪNG ĐOÀN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

Thành lập Câu lạc bộ “Giọt hồng yêu thương”

Thành lập Câu lạc bộ “Giọt hồng yêu thương”

28/11/2022 Thành lập Câu lạc bộ “Giọt hồng yêu thương”

Liên kết Website