Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MAY TRANG PHỤC Y TẾ, CHĂN GA GỐI, QUẦN ÁO BỆNH NHÂN NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MAY TRANG PHỤC Y TẾ, CHĂN GA GỐI, QUẦN ÁO BỆNH NHÂN NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

11/08/2023 THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ MAY TRANG PHỤC Y TẾ, CHĂN GA GỐI, QUẦN ÁO BỆNH NHÂN NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN (Có công văn thông báo đính kèm)

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP

02/08/2023 Cung cấp báo giá hoá chất, vật liệu dùng trong xét nghiệm sinh phẩm chẩn đoán invitrol, khí y tế và dụng cụ y tế năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

28/07/2023 THƯ MỜI CHÀO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

14/07/2023 THÔNG BÁO CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

06/07/2023 THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

05/07/2023 THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7/2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7/2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

03/07/2023 THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7/2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

26/06/2023 Mời báo giá thẩm định giá gói thầu khí y tế năm 2023

Liên kết Website