Thông báo

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ LẮP ĐIỀU HÒA BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ LẮP ĐIỀU HÒA BỆNH VIỆN

27/05/2024 THÔNG BÁO CHÀO GIÁ LẮP ĐIỀU HÒA BỆNH VIỆN ( Có phụ lục kèm theo)

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

27/05/2024 Kiểm định thiết bị y tế theo nghị định 98/2021/NĐ-CP của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

27/05/2024 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thu gom nước thải y tế bệnh viện

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

27/05/2024 Cung cấp dịch vụ Lắp đặt hệ thống Báo động đỏ của bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THỐNG BÁO CHÀO GIÁ THUỐC

THỐNG BÁO CHÀO GIÁ THUỐC

23/05/2024 THỐNG BÁO CHÀO GIÁ THUỐC ( Có phụ lục đính kèm)

V/v công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

V/v công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

13/05/2024 V/v công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ GIẤY ĐIỆN CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ GIẤY ĐIỆN CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2024

17/04/2024 Thông báo chào giá giấy điện tim 6 cần và 3 cần Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên năm 2024 ( Có giấy thông báo kèm theo)

Liên kết Website