Thông báo

Thông Báo: Báo giá tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 Cung cấp thuốc Generic năm 2023 của Bệnh viện ĐK huyện Phù Yên

Thông Báo: Báo giá tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 Cung cấp thuốc Generic năm 2023 của Bệnh viện ĐK huyện Phù Yên

18/05/2023 Thông Báo: Báo giá tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 Cung cấp thuốc Generic năm 2023 của Bệnh viện ĐK huyện Phù Yên

Thông Báo: Báo giá tư vấn lập E-hồ sơ mời thàu, đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 Cung cấp thuốc Generic năm 2023 của Bệnh viện ĐK huyện Phù Yên

Thông Báo: Báo giá tư vấn lập E-hồ sơ mời thàu, đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 Cung cấp thuốc Generic năm 2023 của Bệnh viện ĐK huyện Phù Yên

18/05/2023 Thông Báo: Báo giá tư vấn lập E-hồ sơ mời thàu, đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 Cung cấp thuốc Generic năm 2023 của Bệnh viện ĐK huyện Phù Yên

THÔNG BÁO: LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 05/2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

THÔNG BÁO: LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 05/2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

26/04/2023 THÔNG BÁO: LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 05/2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân tháng 04/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân tháng 04/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

30/03/2023 THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân tháng 04/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO:  Lịch tiếp công dân tháng 03/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân tháng 03/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

27/02/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 03/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO:  Lịch tiếp công dân tháng 02/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân tháng 02/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

27/01/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 02/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO  Lịch tiếp công dân tháng 01/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 01/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

04/01/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 01/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2022

08/12/2022 THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2022 (Có quyết định kèm theo)

Liên kết Website