Thông báo

THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

21/11/2023 THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO: DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO: DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

21/11/2023 THÔNG BÁO: DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO: DANH SÁCH THI SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO: DANH SÁCH THI SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

21/11/2023 THÔNG BÁO: DANH SÁCH THI SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỚI CHÀO THUỐC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỚI CHÀO THUỐC

20/11/2023 Về việc mời chào thuốc thuộc gói thầu mua thuốc Generic năm 2023 (lần 2)

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CÔNG KHAI LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CÔNG KHAI LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

08/11/2023 THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CÔNG KHAI LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

19/10/2023 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO: Các nhà cung cấp thùng, xô đựng rác các loại, túi nylon, hóa chất khử khuẩn của khoa KSNK Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO: Các nhà cung cấp thùng, xô đựng rác các loại, túi nylon, hóa chất khử khuẩn của khoa KSNK Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

26/09/2023 Các nhà cung cấp thùng, xô đựng rác các loại, túi nylon, hóa chất khử khuẩn của khoa KSNK Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MAY TRANG PHỤC Y TẾ, CHĂN GA GỐI, QUẦN ÁO BỆNH NHÂN NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MAY TRANG PHỤC Y TẾ, CHĂN GA GỐI, QUẦN ÁO BỆNH NHÂN NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

11/08/2023 THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ MAY TRANG PHỤC Y TẾ, CHĂN GA GỐI, QUẦN ÁO BỆNH NHÂN NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN (Có công văn thông báo đính kèm)

Liên kết Website