Thông báo

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2022

08/12/2022 THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2022 (Có quyết định kèm theo)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2022

28/11/2022 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

22/04/2022 Thông báo mời thầu Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN TỔ CHỨC ĐẤU THÀU MẶT BẰNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN TỔ CHỨC ĐẤU THÀU MẶT BẰNG

06/04/2021 TỔ CHỨC ĐẤU THẦU GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN TỔ CHỨC ĐẤU THÀU MẶT BẰNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN TỔ CHỨC ĐẤU THÀU MẶT BẰNG

06/04/2021 TỔ CHỨC ĐẤU THẦU GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG NHÀ DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN

THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ QUA MÃ QR-CODE CHO NGƯỜI BỆNH/NGƯỜI NHÀ/KHÁCH ĐẾN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ QUA MÃ QR-CODE CHO NGƯỜI BỆNH/NGƯỜI NHÀ/KHÁCH ĐẾN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN

15/03/2021 THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ QUA MÃ QR-CODE CHO NGƯỜI BỆNH/NGƯỜI NHÀ/KHÁCH ĐẾN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN

KẾ HOẠCH Triển khai Chụp cắt lớp vi tính (CT-Scaner)  tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên năm 2020

KẾ HOẠCH Triển khai Chụp cắt lớp vi tính (CT-Scaner) tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên năm 2020

14/01/2020 KẾ HOẠCH Triển khai Chụp cắt lớp vi tính (CT-Scaner) tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên năm 2020

Kế Hoạch Triển Khai Xét Nghiệm Miễn Dịch tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

Kế Hoạch Triển Khai Xét Nghiệm Miễn Dịch tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

19/12/2019 Kế Hoạch Triển Khai Xét Nghiệm Miễn Dịch tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

Liên kết Website