Sơ đồ tổ chức

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

06/04/2023 THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

06/04/2023 THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẪN ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP KHÍ Y TẾ

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP KHÍ Y TẾ

03/04/2023 CUNG CẤP KHÍ Y TẾ NĂM 2023

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP HÓA CHẤT VẬT LIỆU DÙNG  TRONG XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO, KHÍ Y TẾ, DỤNG CỤ Y TẾ

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP HÓA CHẤT VẬT LIỆU DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO, KHÍ Y TẾ, DỤNG CỤ Y TẾ

31/03/2023 CUNG CẤP HÓA CHẤT VẬT LIỆU DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO, KHÍ Y TẾ, DỤNG CỤ Y TẾ NĂM 2023

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ, NHÀ CUNG CẤP

27/03/2023 Cung cấp báo giá khử khuẩn , bảo trì và thay thế hệ thống quả lọc cho máy chạy thận nhân tạo năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VTYT

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VTYT

09/03/2023 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VTYT

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

09/03/2023 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

09/03/2023 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Liên kết Website