Sơ đồ tổ chức

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN TỔ CHỨC HỘI THỊ ĐIỀU DƯỠNG - HỘ SINH GIỎI (LẦN THỨ 5)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN TỔ CHỨC HỘI THỊ ĐIỀU DƯỠNG - HỘ SINH GIỎI (LẦN THỨ 5)

25/10/2019 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN TỔ CHỨC HỘI THỊ ĐIỀU DƯỠNG - HỘ SINH GIỎI (LẦN THỨ 5) Ngày 25, 26 tháng 10 năm 2019

ĐẠI HỘI CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2019 - 2022

ĐẠI HỘI CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2019 - 2022

26/09/2019 HỘI ĐIỀU DƯỠNG TỈNH SƠN LA, CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÙ YÊN ĐẠI HỘI CHI HỘI ĐIỀU DƯỠNG LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Tuyên Truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2019

Tuyên Truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2019

25/09/2019 UBND Tỉnh Sơn La Sở Y tế Sơn La Tuyên Truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2019 tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

Tập huấn Công tác PCCC và Cứu hộ, cứu nạn năm 2019

Tập huấn Công tác PCCC và Cứu hộ, cứu nạn năm 2019

24/07/2019 Tập huấn Công tác PCCC và Cứu hộ, cứu nạn năm 2019

Ngày 26/04/2019 Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên tham gia Hội thi tuyên truyên đổi mới phong cách thái độ phục vụ của can bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh Nganh y tế Sơn La lần thứ nhất, Năm 2019

Ngày 26/04/2019 Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên tham gia Hội thi tuyên truyên đổi mới phong cách thái độ phục vụ của can bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh Nganh y tế Sơn La lần thứ nhất, Năm 2019

26/04/2019 Ngày 26/04/2019 Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên tham gia Hội thi tuyên truyên đổi mới phong cách thái độ phục vụ của can bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh Nganh y tế Sơn La lần thứ nhất, Năm 2019

Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên toạ đàm kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2019)

Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên toạ đàm kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2019)

22/02/2019 Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên toạ đàm kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2019)

Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Đinh Văn Tam

Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Đinh Văn Tam

22/02/2019 Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Đinh Văn Tam

Liên kết Website