Sơ đồ tổ chức

Ban Giám Đốc và Công Đoàn Bệnh Viện

Ban Giám Đốc và Công Đoàn Bệnh Viện

12/06/2018 Đảng ủy, Ban giám đốc , BCH Công đoàn, Ban nữ công, Đoàn thanh niên...đại diện cho các tổ chức đoàn thể trao tiền ủng hộ của các CBCC Bệnh viện ĐKKV Phù yên đến đ/c Sa Thị Chiến.

Chương Trình Bát Cháo Yêu Thương

Chương Trình Bát Cháo Yêu Thương

01/04/2018 Chương Trình Bát Cháo Yêu Thương

Đoàn Thanh Niên Bệnh viện ĐKKV Phù Yên

Đoàn Thanh Niên Bệnh viện ĐKKV Phù Yên

26/03/2018 Đoàn Thanh Niên Bệnh viện ĐKKV Phù Yên

Chương Trình Áo Ấm Tình Thương

Chương Trình Áo Ấm Tình Thương

02/02/2018 Chương Trình Áo Ấm Tình Thương

Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc

01/11/2017

 HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

18/10/2017 BỆNH VIỆN ĐKKV PHÙ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

Hội Thị Nữ Công Giỏi

Hội Thị Nữ Công Giỏi

28/07/2017 Hội Thi Cán Bộ Nữ Công Giỏi Lần III Năm 2017

Công đoàn Bệnh Viên đa khoa khu vực Phù Yên

Công đoàn Bệnh Viên đa khoa khu vực Phù Yên

02/06/2017 Vừa qua Công đoàn Bệnh Viên đa khoa khu vực Phù Yên đã tổ chức đi trao tiền hỗ trợ gia đình can bộ Bệnh viện đa khoa khuc vực Phù yên có hoàn cảnh khó khăn.

Liên kết Website